Ahmed Adnan Saygun Kimdir? Biyografisi Albümleri, Şarkıları

Ahmed Adnan Saygun 1907 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İzmir’de bulunan Hadika-i Subyan ilkokuluna başlamıştır. Müziğe olan yeteneği öğretmenli tarafından fark edilmiştir. 1918 yılında İzmir’de İttikat ve Terraki Lisesi’ne kayıt olmuştur. Daha sonra  müzik öğretmenin kurmuş olduğu dört sesli koraya katıldı. Ahmed Adnan Saygun, 13 yaşındayken öğretmeninin tavsiyesi üzerine ünlü piyano öğretmeni olan Rossati’de piyona eğitimleri aldı.
 

1992’de Macar Tevfik Bey ile çalışmalara başladı. 1923 yılında Hüseyin Sadettin Arel’den iki ay kadar bir süre armoni eğitimleri aldı. 1925’de Fransız La Grande Encyclopedie’den müzikle alakalı makaleler çevirerek birkaç ciltlik ‘’ Musiki Lugatı’’ oluşturdu. Ahmed Adnan Saygun, 1986 yılında İzmir Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak eğitim verdi. 1998 yılında Maarif Vekaletinin düzenlediği sınavı kazanarak burslu olarak Paris’e gitti.
 

Paris’de popüler olan müzik okulu Schola Cantorum’da Vincent D’ldy, gibi öğretmenlerden eğitimler aldı. 1930 yılında ilk yapıtı olan ‘’ Divertissement’i Paris’te besteledi. 1931 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak, Musiki Mahalle Mektebi’ne, 1936’da İstanbul Belediye Konservatuarına kontrpuan ve teori öğretmeni olarak girdi ve eğitimler verdi.
 

1934’de Cumhurbaşkanlığı Orkestrasını 1 yıl boyunca yönetti. SEO şefi olduğu zamanda devlet başkanı Atatürk’ün isteği üzerine, Türkiye’ye gelecek olan İran Şahı için ilk Türk operası olan op.9 Soy Operası isimli operayı 1 ay gibi kısa bir sürede kaleme aldı. Bu opera, Türk Milleti’nin doğuşunu, İran ve Türk milletlerinin kökü uzak tarihe dayanan kardeşliğini simgelemekteydi. 1934’de Atatürk’ün isteği üzerine ‘’Taşbebek’’ operasını yazdı. Bu operada konu olarak yeni Cumhuriyet insanının doğuşunu baz alarak anlattı.
 

1939 yılında CHP’nin Danışmanı ve Halkevleri Müfettişi, 1940 yılından sonrada Ankara’da ‘’Ss ve Tel Birliği’’ isimli bir dernek kurmuş oldu. 1942’de tamamlamış olduğu Yunus Emre Oratoryosu 1946’da Ankara’da seslendirilmiş oldu. Bu oratoryo büyük beğeni kazandı. Bu eser en önemli eser olarak kabul edildi. Daha sonra Paris’te 1958 yılında Birleşmiş Milletler Kuruluş yıldönümü nedeniyle New York’ta popüler orkestra şefi Leopold Stokowski önderliğinde seslendirilmiştir.
 

Ahmed Adnan Saygun bu eserde, çocukluğunda İzmir Kemeraltı Çarşısının Dervişerleri Caddesi’nde Mevlevi Dervişlerden kulak aşınası olduğu ezgileri, Avrupa ve Amerika’ya, daha sonrasında eserin çevrileceği 5 ayrı dile taşımış oldu.

 

Köroğlu, Kerem, Gilgameş, koral eserler, 5 senfoni, çeşitli konçertolar, oda müziği eserleri, vokal ile enstrümantal parçalar, sayısı belirsiz türkü derlemeleri, kitaplar, incelemeler ve makaleler yazdı. Yazdığı eserler, New York NBC, Orchestra Colonne, Berlin Senfoni Orkestrası, Northern Sinfonia, Julliard Quartet gibi topluluklar tarafından okundu.Ahmed Adnan Saygun 1991 yılında yakalandığı pankreas kanserinden dolayı hayata veda etti.
 

Ahmed Adnan Saygun Eserleri
 

 • 1930’da Divertimentolog orkestrası için
 • 1931 Suit piyano
 • 1932 Ağıtlar tenor ve solo erkek korosu
 • 1933 Sezişler iki klarnet
 • 1933 Manastır türküsü koro ve orkestra
 • 1933 Kızılırmak türküsü soprano ve orkestra
 • 1933 Çoban armağan koro
 • 1933 Çalgılar için klarnet, saksafon, piyano ve vurma
 • 1934 Özsoy opera
 • 1934 İnci’nin kitabı piyano
 • 1934 Taş bebek opera
 • 1935 Sanat viyonsel ve piyano
 • 1934 Sihir rakı orkestra
 • 1936 Suit orkestra
 • 1938 Sanatina piyano
 • 1940 Masal ses ve müzik
 • 1943 Bir orman masalı orkestra için bale şarkısı
 • 1939 Dağlardan ovalardan koro
 • 1941 Eski üslupta kantat
 • 1938 Sonatina piyano
 • 1941 Geçen dakikalarım ses orkestrası
 • 1943 Bir tutam keklik koro
 • 1945 Üç türkü bas ve piyano
 • 1943 Halay orkestra
 • 1945 Anadolu’dan Piyano
 • 1942 Yunus Emre Oratoryo
 • 1942 1. Klarnet
 • 1952 Kerem opera
 • 1953 1. Senfoni
 • 1958 2. Senfoni
 • 1954 Partita viyolonsel
 • 1955 Üç ballad ses ile piyano
 • 1955 Demet keman ile piyano
 • 1958 1.piyano konçertosu
 • 1957 2. Kuartet
 • 1961 Partita keman
 • 1966 Trio obua, klarnet, arp
 • 1964 Aksas tartılar adına 10 tane etüt piyano
 • 1960 3. Senfoni
 • 1967 Töresel musiki
 • 1968 Halk türküsü bas ve orkestrası
 • 1935 Duyuşlar 3 kadın ses korosu
 • 1966 3. Kuartet
 • 1967 Keman konçertosu gibi birçok eserleri, kitapları ve çevirileri bulunmaktadır.

Ahmed Adnan Saygun Şarkıları

Ahmed Adnan Saygun Hakkında